דבר יושבי הראש – פרס רקנאטי
תמונות של בוז'י הרצוג, גדעון סער ואישים נוספים נואמים בכנסי פרס רקאנטי

דבר יושבי הראש

יזמוּת – מעבר למצוינות

המורים והעובדים הסוציאליים בישראל פועלים במציאות חברתית המציבה בפניהם אתגרים חדשים ומתחדשים. הסביבה בה הם פועלים חושפת בפניהם בעיות מקצועיות שאינן קלות, ומחייבות אותם לפותרן כדי לעמוד במשימות וביעדים הן ברמת הפרט והן ברמה הלאומית. אנשים אלה מונעים מתוך התחושה והאמונה, כי מעבר לעיסוקם בהוראה ובעבודה סוציאלית כמקצוע הם ממלאים שליחות חברתית חשובה על רקע של פערים חברתיים וכלכליים, שסעים דתיים, עדתיים, לאומיים ואחרים. המורים והעובדים הסוציאליים משרתים את החברה על כל גווניה, ובכלל זה אוכלוסיות רבות הזקוקות לתשומת לב מיוחדת: ילדים ובני נוער בסיכון, קשישים במצוקה, נשים חד-הוריות, עולים חדשים הנאבקים בקשיי קליטה ואנשים עם מוגבלויות.

אין חולק על העובדה, שהמורים והעובדים הסוציאליים ממלאים תפקיד ראשון במעלה בחיזוק ובקידום החברה, אך מערכות החינוך והרווחה סובלות ממצוקה תקציבית מתמשכת המקשה על מתן פתרונות הולמים לבעיות המאפיינות את החברה בישראל. למרות הקשיים, מצליחים מורים ועובדים סוציאליים רבים להגיע להישגים . על רקע המגבלות והקשיים התקציביים והמערכתיים העומדים בדרכם, משתדלים מורים ועובדים סוציאליים למצוא פתרון יצירתי שאינו מצוי במערכות שבהן הם פועלים. עליהם להגות את הפתרון משלב הרעיון, להשקיע מאמץ רב בפיתוחו, לפעמים אף לחפש אחר משאבים למימוש הפתרון, לתרום מזמנם על מנת ליישמו, ובסופו של תהליך אף לשכנע את המערכת להטמיע את המיזם ולתמוך בו על מנת ליצור את השינוי המערכתי הנדרש.

“פרס המורה היזם” ופרס “העובד הסוציאלי היזם” הם מיזמים חברתיים-חינוכיים ייחודיים בנוף המקומי. הפרסים נועדו לעודד מורים ועובדים סוציאליים יחידי סגולה, המצליחים למרות הקשיים, להרחיב את גבולות תפקידם, להניע מהלכים יוצאי-דופן וליזום פתרונות בתחומי החינוך והרווחה שמהווים פריצת דרך. אנו מברכים את היזמים שזכו בפרס ואת המועמדים שאף כי לא זכו בתחרות רובם עמדו בכבוד בשלבים השונים של התחרות ונמצאו בתהליך השיפוט ראויים להערכה ולהוקרה על יוזמותיהם. תודתנו לחברים בוועדות השיפוט המשקיעים ממרצם ומזמנם, ועושים לילות כימים בהתנדבות מלאה על מנת לזהות את היוזמות הראויות לפרס. תודתנו לחברי המועצה הציבורית המלווים מקרוב את פעילותנו ולחברי ועדות ההיגוי המכוונים את דרכי הפעולה.

ליאון רקנאטי פרופ’ יעקב קופ
 יו”ר ומנכ”ל GlenRock Israel  מנהל לשעבר וממייסדי מרכז טאוב

הודעה לציבור - המורים והעו"ס

בשנת 2020- 2019 החל שלב חדש בפרס היזמות והוא יופעל מעתה באמצעות במכללות להכשרת מורים. מחזור ראשון של "פרס המורה היזם בוגר מכללת לוינסקי" הופעל במכללת לוינסקי, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ", בקיץ 2019. בהמשך לכך יוזנק בשנת 2020 "פרס המורה היזם בוגר מכללת סמינר הקיבוצים" שיוענק למורים יזמים בוגרי המכללה לדורותיהם, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ". במהלך השנה יוקם וייפתח לקהל הרחב ארכיון אינטראקטיבי של כל היוזמות שזכו בתחרות הארצית על פני עשור וחצי. הארכיון יוקם במתכונת המאפשרת שליפות של יוזמות לפי חתכים שונים, וזאת לשימושם של מורים ועו"סים וכן של חוקרי חינוך ורווחה.

Click to access the login or register cheese