הזוכה חברתית – פרס רקנאטי
תמונות מתוך פעילויות שזיכו מורים ומורות בפרס המורה היזם

מיזם חברתי לסגירת פערים ושינוי סדרי עדיפויות וקדם סטנדרטיזציה בחינוך הבדואי בנגב בכלל וברהט בפרט | תעודות הערכה

תמונות מתוך פעילויות שזכו מורים ומורות בפרס המורה היזם

הורדת קובץ יוזמה

ג'מאל אלקרינאוי, עמותת "שחר חדש", רהט

היום קיים חסר בהעדפה ובקידום הסטנדרטיזציה בחינוך בחברה הבדואית בנגב בכלל וברהט בפרט. העדפה זו היא הכרחית בחברה שעברה מצורת חיים של נדודים ליישובי קבע, ובה ישנו קושי רב בהסתגלות של המבוגרים והצעירים לצורת חיים חדשה וסטנדרטים מערביים של חינוך והשכלה. בעזרת מתנדבים בבתי הספר התיכוניים בעיר רהט מגרמניה, מארה"ב וישראלים הלומדים באוניברסיטה, המיזם פועל בכדי לגשר על הקשיים שנתקלים צעירים בלימודים בבתי הספר. פעילויות העמותה מאפשרות מצד אחד לשפר את רמת הלימודים ומצד שני מאפשרות אינטראקציה בתוך מערכת משותפת של תלמידים, מורים ומתנדבים. התוכניות פועלות במסגרת הלימודים הפורמאלית ובלתי פורמאלית ומנסות לבנות מנהיגות בחברה הבדואית. הארגון הוא חדשני בגישתו החותרת לסגירת פערים דווקא בעבודה לשיפור איכות החינוך במערכת החינוך הקיימת והתמקדותו בעבודה עם מנהלים ומורים הפועלים בבתי הספר התיכוניים. התמקדות זו מסייעת ומקלה על עבודתם המאפשרת להם להגיש תמיכה נוספת לתלמידיהם הזקוקים לכך נואשות. הארגון פועל בבתי הספר תוך פיתוח מודל תמיכה, שיהיה ניתן לשכפול בבתי ספרים בדואים ויהודיים במקומות נדרשים נוספים בנגב. בכדי להטמיע את המודל החינוכי פועלת העמותה ליצירת מנהיגות בדואית-יהודית מתנדבת מקומית, שתוביל תוכנית זו ותמפה נושאים נוספים הזקוקים לסיוע וקידום בכדי להביא לשינוי חברתי-כלכלי בנגב.

לרשימת היוזמות המלאה

הודעה לציבור - המורים והעו"ס

בשנת 2020- 2019 החל שלב חדש בפרס היזמות והוא יופעל מעתה באמצעות במכללות להכשרת מורים. מחזור ראשון של "פרס המורה היזם בוגר מכללת לוינסקי" הופעל במכללת לוינסקי, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ", בקיץ 2019. בהמשך לכך יוזנק בשנת 2020 "פרס המורה היזם בוגר מכללת סמינר הקיבוצים" שיוענק למורים יזמים בוגרי המכללה לדורותיהם, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ". במהלך השנה יוקם וייפתח לקהל הרחב ארכיון אינטראקטיבי של כל היוזמות שזכו בתחרות הארצית על פני עשור וחצי. הארכיון יוקם במתכונת המאפשרת שליפות של יוזמות לפי חתכים שונים, וזאת לשימושם של מורים ועו"סים וכן של חוקרי חינוך ורווחה.