על היוזמה והיצירתיות שלך מגיע לך פרס? – פרס רקנאטי
תמונות מתוך מעמד הענקת הפרס במועדים שונים

על היוזמה והיצירתיות שלך מגיע לך פרס?

פרס רקנאטי-קופ-רש”י נועד לעודד יזמות בקרב מורים ועו”סים בישראל.

פרסים כספיים אישיים בסך 10,000 ₪ מוענקים מדי שנה למורים ולעו”סים
המוציאים לפועל תוכניות חדשניות המקדמות את יעדי החינוך והרווחה.
התאריך האחרון להגשת מועמדות לפרס הוא ה- 31.3.2017

מי יכול להגיש מועמדות לפרס?

מורים:

* הפרס מיועד למורים פעילים המלמדים בגני ילדים, בבתי”ס יסודיים ועל-יסודיים.
* מורים שפיתחו את היוזמה ביחידות, או צוותים של עד 3 חברי צוות.
* מורים שפיתחו יוזמות מתמשכות ולא חד פעמיות, שפעילות במלואן במשך שנתיים לפחות
מזמן הגשת המועמדות (כלומר יוזמות שהחלו לפעול לא יאוחר מספטמבר 2015)
* מורים אשר הגישו מועמדות בעבר, רשאים להגיש את מועמדותם בגין אותה יוזמה רק בשנה שאחרי
המחזור הבא.
* שימו לב:
 הפרס מיועד ליוזמות המופעלות על ציבור התלמידים. הפרס אינו מיועד למנהלי בתי ספר, קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, מדריכי מתי”א או מפתחי תוכניות לימוד אשר יוזמתם פותחה במסגרת תפקידם זה ולא במסגרת עבודתם השוטפת בביה”ס, או למורים הפועלים במסגרת גופים פרטיים לדוגמה אשכול פיס, חמד”ע ועוד, או למורים אשר קיבלו בעבר פרס כספי על יוזמה ברמה ארצית או בינלאומית.

עו”סים:

* הפרס מיועד לעו”סים הרשומים בפנקס העו”סים ופעילים בכל תחומי העבודה הסוציאלית.
* עו”סים שפיתחו את היוזמה ביחידות, או צוותים של עד 3 חברי צוות.
* עו”סים שפיתחו יוזמות מתמשכות ולא חד פעמיות, שפעילות במלואן במשך שנתיים לפחות
מזמן הגשת המועמדות (כלומר יוזמות שהחלו לפעול לא יאוחר מספטמבר 2015).
* פונים אשר הגישו מועמדות בעבר, רשאים להגיש את מועמדותם בגין אותה יוזמה רק בשנה שאחרי
המחזור הבא.
* שימו לב: הפרס אינו מיועד לאנשי אקדמיה, עובדי עמותות, מפקחים ובעלי תפקידים אחרים, אלא אם כן הם מפעילים את היוזמה בפועל, והיוזמה אינה מהווה חלק מהגדרת תפקידם. בנוסף, עמותות לא יוכלו להגיש מועמדותן לפרס, אלא עובדים סוציאליים פרטניים בלבד. הפרס לא יוענק ליחיד או לצוות אשר קיבלו בחמש השנים האחרונות פרס כספי ברמה ארצית או בינלאומית על אותה יוזמה.

בדיקה מהירה

אפשרות לבדיקה מהירה של התאמתך לפרס: מורים ועו”סים אשר מתלבטים אם מועמדותם מתאימה, כמו גם הורים, תלמידים, מורים ומנהלים, מטופלים ועמיתים המעוניינים להמליץ על מורה או עו”ס כמועמד לפרס, מוזמנים לבדוק את ההתאמה לפרס על ידי מילוי תקציר היוזמה.
את התקציר יש לשלוח לכתובת המייל: info@rcr.org.il

לפרטים נוספים, ולסיוע במילוי השאלון ניתן לפנות אלינו במייל: info@rcr.org.il
נשמח לסייע לכל המועמדים, ולכל החפצים להמליץ על מורים הראויים לפרס!

[contact-form-7 id=”432″ title=”Contact form 1″]

תיאור היוזמות שזכו

פרס רקנאטי • קופ • רש"י

ניתן ליצור קשר עם הנהלת הפרס בכתובת:

info@rcr.org.il