הגשת מועמדות לפרס המורה היזם – פרס רקנאטי
תמונות מתוך פעילויות שזיכו מורים ומורות בפרס המורה היזם

הגשת מועמדות לפרס המורה היזם

מי רשאי להגיש מועמדות?

 • הפרס מיועד למורים פעילים (כולל גננות/גננים ויועצות/יועצים), המלמדים בגני ילדים, בבתי ספר יסודיים או על-יסודיים, אשר פיתחו את היוזמה ביחידות, אך יכולים להגיש מועמדות גם צוותים של עד 3 חברי צוות. אשר פיתחו את היוזמה כפרטים או כקבוצה של עד 3 חברי צוות.
 • למען הסר ספק: הפרס מיועד ליוזמות המופעלות על ציבור התלמידים. הפרס אינו מיועד למנהלי בתי ספר, קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, מדריכי מתי”א או מפתחי תוכניות לימוד אשר יוזמתם פותחה במסגרת תפקידם זה ולא במסגרת עבודתם השוטפת בביה”ס ולמורים הפועלים במסגרת גופים פרטיים לדוגמה אשכול פיס, חמד”ע ועוד.
 • הפרס לא יוענק למורה אשר קיבל בעבר פרס כספי על יוזמתו ברמה ארצית או בינלאומית.
 • על היוזמות המוגשות לפרס להיות מתמשכות ולא חד פעמיות, ובעת הגשת המועמדות עליהן להיות פעילות במלואן במשך שנתיים לפחות.
 • מועמדים אשר הגישו מועמדות בעבר רשאים להגיש את מועמדותם בגין אותה יוזמה רק בשנה שאחרי המחזור הבא (למעט מקרים בהם צוין אחרת מפורשות).

גובה הפרס

 • כל מורה זוכה יקבל פרס אישי בסך 10,000 ש”ח.

אופן מילוי שאלון המועמדות

 • השאלון הינו רחב ומקיף ומחולק למספר חלקים. אנא קראו את תקנון הפרס בקפידה לפני מילוי השאלון. ניתן למלא את החלקים השונים במספר שלבים ולבצע שמירה תוך כדי המילוי. השאלון יועבר לשיפוט רק לאחר שמולאו כל הסעיפים וישלח אישור במייל כי השאלון הועבר לשיפוט. הערות ותיקונים לשאלונים יישלחו דרך מערכת האתר בלבד ולא יועברו בטלפון/בדואר/בפקס. על המועמד מוטלת האחריות להיכנס לאתר, לבדוק האם קיבל דרישה לתיקון, ולבצע תיקונים או שנויים כנדרש. לתשומת ליבכם, שאלונים שלא תוקנו ואושרו לא יועברו לשיפוט. האחריות על ווידוא הגעת השאלון, תקינותו והעברתו לשיפוט חלה על המועמדים בלבד.

מסמכים נלווים:

 • ניתן לצרף עד שתי תמונות המתארות את היוזמה.
 • ניתן לצרף קישורים לאתרי אינטרנט או לסרטונים. יחד עם זאת, אין לצרף את הקישורים במקום תשובה או חלק ממנה, אלא לשם הדגמה בלבד.
 • ניתן לצרף מסמכים נלווים כגון המלצות, תעודות וכדומה. במידת הצורך תבקש ועדת השיפוט מן המועמדים להמציא מסמכים נוספים נחוצים.

עזרה והדרכה

 • לפרטים נוספים, ולעזרה והדרכה במילוי השאלון ניתן לפנות לכתובת הדואר האלקטרוני info@rcr.org.il
 • נשמח לסייע לכל המועמדים, ולכל החפצים להמליץ על מורים הראויים לפרס
 • אנו ממליצים לעיין בחלק העוסק ביוזמות זוכות לצורך התרשמות כללית והבנת מהות הפרס

בהצלחה!

הגשת מועמדות

הודעה לציבור - המורים והעו"ס

בשנת 2020- 2019 החל שלב חדש בפרס היזמות והוא יופעל מעתה באמצעות במכללות להכשרת מורים. מחזור ראשון של "פרס המורה היזם בוגר מכללת לוינסקי" הופעל במכללת לוינסקי, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ", בקיץ 2019. בהמשך לכך יוזנק בשנת 2020 "פרס המורה היזם בוגר מכללת סמינר הקיבוצים" שיוענק למורים יזמים בוגרי המכללה לדורותיהם, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ". במהלך השנה יוקם וייפתח לקהל הרחב ארכיון אינטראקטיבי של כל היוזמות שזכו בתחרות הארצית על פני עשור וחצי. הארכיון יוקם במתכונת המאפשרת שליפות של יוזמות לפי חתכים שונים, וזאת לשימושם של מורים ועו"סים וכן של חוקרי חינוך ורווחה.

Click to access the login or register cheese