אודות פרס העובד הסוציאלי היזם – פרס רקנאטי
תמונות מתוף פעילויות שזיכו עובדות ועובדים סוציאליים בפרס העובד הסוציאלי היזם

אודות פרס העובד הסוציאלי היזם

פרס רקנאטי-קופ-צ’ייס-רש”י נוסד על-ידי איש העסקים ליאון רקנאטי ופרופ’ יעקב קופ, לשעבר ראש מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית. בשלב השני חברו אליהם מר אלי אלאלוף, מנכ”ל קרן רש”י, ומר סטנלי צ’ייס ז”ל, איש עסקים מארה”ב שהיה פעיל בישראל בתחומי החברה והחינוך. המייסדים רואים בתחומי החינוך והרווחה מפתח לקידום הקהילה והחברה בישראל. הפרס בא לעודד דפוסי עבודה של יזמים במערכות חינוך ורווחה, להבליטם, ולהפנות את תשומת הלב הציבורית ליזמים אלה – הן כיחידים והן כחלק ממערכות השואפות לשפר איכויותיהן.

הפרס מיועד לאנשי שדה בקהילת העובדים הסוציאליים מכל תחומי העבודה הסוציאלית בישראל. התכנית קיבלה את ברכתו של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

הפרס שם לו למטרה להבליט, לתת גיבוי לאורך זמן ולהפנות את תשומת הלב הציבורית לעובדים סוציאליים יוזמים ויוצרים, הן כיחידים והן כחלק ממערכת השואפת לשפר איכויותיה.

הפרס מוענק לעובדים סוציאליים העוסקים במגוון התחומים של העבודה הסוציאלית, עובדים סוציאליים אשר יזמו והצליחו לפתח היבטים ייחודיים בעבודתם ואשר זיהו בעיה חברתית ויצרו מענה לבעיה. פעילותם משרתת את צורכי האוכלוסייה ותוך שימוש בכלים חדשניים ויצירתיים גורמים לא רק לפתרון בעיות מיידיות אלא אף לשינוי בחיי הפרט, הקהילה והחברה.

מדי שנה מתנהל תהליך בחירה של עד שלוש יוזמות זוכות. היוזמות הזוכות מזכות את יוזמיהן בפרסים כספיים בסך 10,000 ₪ כל אחד. סכום נוסף בסך 10,000 ש”ח מוענק ליוזמה הזוכה במקום הראשון על מנת להפיצה ולהטמיעה בתוך מערכת הרווחה לרמותיה השונות.

תכנית הפרס הינה יוזמה של אלי אלאלוף, לשעבר מנהל קרן רש”י, קרן התורמת לתחומי הרווחה והחינוך בישראל, איש העסקים ליאון רקנאטי, פרופ’ יעקב קופ לשעבר ראש המרכז לחקר המדיניות החברתית ומר סטנלי צ’ייס ז”ל שהיה, איש עסקים אמריקאי ופעיל בתחום החברה בישראל. ראשי התכנית מדגישים כי מתן הפרס הוא אמנם חלק מרכזי בתכנית, אבל לא כולה. מטרה נוספת של הפרס היא הפצת ויישום היוזמות הזוכות בכלל המערכת.

תוכנית הפרס מלווה על ידי ועדת היגוי ומועצה ציבורית מייעצת, במטרה לעצבו על פי נורמות מקצועיות המשקפות את מיטב הניסיון של אנשים ממגזרי החברה השונים. ועדת ההיגוי עוקבת מקרוב אחר תהליך הבחירה, ומלווה את עבודת צוותי השיפוט. המועצה הציבורית מייעצת להנהלת הפרס בקידום יעדי התכנית ומהווה גורם מקשר עם המגזרים השונים החברים במועצה: משרד החינוך, ארגוני המורים, השלטון המקומי, המגזר העסקי, האקדמיה, הורים, מורים וארגונים ציבוריים שונים.

השיפוט מתנהל לפי קריטריונים המשקפים את ההיבט היזמי שברעיון, הביצוע והעשייה הייחודיים, התוצאות הנמדדות, משך זמן יישום הרעיון, והפוטנציאל הטמון ביזמות להטמעה והפצה במעגלים נוספים של מערכת החינוך. בשלב הראשון משיבים המועמדים על שאלון המתאר את היוזמה, ולאחר שנבחנו כל המועמדויות מוזמנים מי שנמצאו ראויים לכך לראיון אישי, שבעקבותיו נערך סבב המיונים האחרון.

הפרסים מוענקים בטקס במעמד שרים, אישי חינוך וציבור וגורמים מקהילת העסקים

הודעה לציבור - המורים והעו"ס

בשנת 2020- 2019 החל שלב חדש בפרס היזמות והוא יופעל מעתה באמצעות במכללות להכשרת מורים. מחזור ראשון של "פרס המורה היזם בוגר מכללת לוינסקי" הופעל במכללת לוינסקי, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ", בקיץ 2019. בהמשך לכך יוזנק בשנת 2020 "פרס המורה היזם בוגר מכללת סמינר הקיבוצים" שיוענק למורים יזמים בוגרי המכללה לדורותיהם, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ". במהלך השנה יוקם וייפתח לקהל הרחב ארכיון אינטראקטיבי של כל היוזמות שזכו בתחרות הארצית על פני עשור וחצי. הארכיון יוקם במתכונת המאפשרת שליפות של יוזמות לפי חתכים שונים, וזאת לשימושם של מורים ועו"סים וכן של חוקרי חינוך ורווחה.

Click to access the login or register cheese