תהליך השיפוט ובחירת הזוכים בפרס – פרס רקנאטי
תמונות מתוך פעילויות שזיכו בפרס רקאנטי

תהליך השיפוט ובחירת הזוכים בפרס

על מנת לגבש את דרכי הפעולה וליישמן, הוקמו ועדות היגוי ומועצות ציבוריות, שבהן משתתפים חברים, אנשי מקצוע ואישי ציבור, מכל מגזרי העשייה: ממערכות ההוראה והרווחה, מן המערכת החברתית ומן המערכת העסקית בישראל. המערכות של שני הפרסים כוללות ועדות היגוי שבראשן עומדים יושבי הראש, פרופ’ יעקב קופ, מר ליאון רקנאטי ומר יצחק תורג’מן. מועצות הפרס מלוות את הנהלת הפרס, מייעצות לה בקידום יעדי התוכניות, ומהוות גורם מקשר בין המגזרים השונים. החברים במועצת פרס המורה היזם הינם ראשי מערכת החינוך, משרד החינוך, ארגוני המורים, השלטון המקומי, המגזר העסקי, האקדמיה, ההורים, המורים והארגונים הציבוריים השונים. החברים במועצת פרס העובד הסוציאלי היזם הינם אנשי מקצוע ואישי ציבור ממערכת הרווחה, המערכת החברתית והמערכת העסקית בישראל.

בשנת 2018 הענק פרס רקנאטי-קופ-רש”י למורה היזם זו הפעם השתיים עשרה, ופרס העובד הסוציאלי היזם מוענק זו הפעם התשיעית. בראש מערכות שני הפרסים עומדות ועדות היגוי. בכל אחת מוועדות ההיגוי שישה עשר חברים.

דבר קיומו של הפרס מתפרסם באמצעות אתר האינטרנט של הפרס, מערכות החינוך והרווחה, ארגוני המורים ואיגוד העובדים הסוציאליים, בתי הספר ולשכות העובדים הסוציאליים. בתגובה ל”קול קורא” בשנת 2016-17 הוגשו לשיפוט כ- 500 יוזמות של מורים ומורות וכ- 50 יוזמות של עובדים סוציאליים . על תהליך המיון, הבחינה והבחירה של היוזמות הראויות לפרס המורה היזם הופקדו ארבעים ושמונה שופטים ורכזי שיפוט, ועל תהליך הבחירה של היוזמות המועמדות לפרס העובד הסוציאלי היזם, הופקדו חמישה עשר שופטים.

בין השופטים של יוזמות המורים מצויים ראשי מכללות ומנהלי בתי ספר, מנהלים פדגוגיים ואנשי מינהל בכירים בתחום החינוך, מרצים, מפקחים, חוקרים, מורים וותיקים ואנשי אקדמיה המתמחים בפיתוח תכניות לימוד חדשניות. בצוות השופטים של יוזמות העובדים הסוציאליים משתתפים אנשי מקצוע מובילים בתחומם, עובדים סוציאליים ותיקים ועתירי ניסיון, אנשי ניהול ומומחים בתחום העבודה הסוציאלית. בשלב הבחירה האחרון, מצטרפים למעריכים גם נציגים מוועדת ההיגוי ומן המועצה הציבורית של הפרסים.

בשני הפרסים, נבחנות היוזמות בתהליך ממושך בן שישה שלבים. הקריטריונים להערכת היוזמות ולבחירת הזוכים הושתתו על בחינת הייחוד של התכנים, על מקוריותן של היוזמות המוצעות בהשוואה לתכניות ולפתרונות הקיימים במערכת, ועל חדשנותם. כמו כן נבחנה דרך פעולתו של היזם מן השלב הראשוני שבו נהגה הרעיון, דרך פיתוחו ויישומו, ועד לזיהוי התוצאות המוכחות ולפוטנציאל ההפצה וההטמעה של היוזמה במערכת.

צוותי השיפוט בחרו בשנת 2017 עשר יוזמות מתחום החינוך וארבע יוזמות מתחום העבודה הסוציאלית. היוזמות הזוכות מגיעות מכל רחבי הארץ, נמנות עם מגזרים שונים, מאופיינות במגוון רחב של פעילויות, ומיושמות בקשת מגוונת של מוסדות ברחבי הארץ. לכל אחד מן הזוכים מוענק פרס כספי בסך 10,000 ₪ כעידוד ליוזמתו. בפרס המורה היזם ובפרס העו”ס היזם נבחנות אפשרויות להפצת היוזמות הזוכות במערכת החינוך. כמו-כן, נבחנת האפשרות ליצור קשרים בין הזוכים בפרס לבין גופים בעלי עניין בארץ ובחו”ל. אנו מקווים כי פרסי רקנאטי-קופ-רש”י למורה היזם ולעובד הסוציאלי היזם, יוסיפו ויגבירו את החשיפה ליוזמות מתחומי החינוך, הקהילה והרווחה בהן אנו מתברכים.

גם השנה הוקדשו שניים מהפרסים לזכרם של שני מורים דגולים: פרס ע”ש שמואל לטיצ’בסקי ז”ל הוענק ליוזמה “פתרון בעיות עתידניות” ופרס ע”ש סימה לטיצ’בסקי ז”ל הוענק ליוזמה “הוראה והערכה חלופית בהיסטוריה” פרטים נוספים ניתן למצוא בקטגוריית היוזמות הזוכות.

תיאור היוזמות שזכו

הודעה לציבור המורים והעו"ס

בשנת 2019 תתקיים התחרות באופן חלקי בלבד - על ידי מכללת לוינסקי למורים יזמים בוגרי המכללה לדורותיהם, בתיאום עם פרס רקנאטי-קופ-רש"י . כמו כן, במהלך השנה יוקם וייפתח לקהל הרחב ארכיון אינטראקטיבי של כל היוזמות שהשתתפו בתחרות הארצית על פני עשור וחצי. הארכיון יוקם במתכונת המאפשרת שליפות של יוזמות לפי חתכים שונים, וזאת לשימושם של מורים ועו"סים וכן של חוקרי חינוך ורווחה.