תהליך השיפוט – פרס רקנאטי
תמונות מתוך פעילויות שזיכו בפרס רקאנטי

תהליך השיפוט

על מנת לגבש את דרכי הפעולה וליישמן, הוקמו ועדות היגוי ומועצות ציבוריות, שבהן משתתפים חברים, אנשי מקצוע ואישי ציבור, מכל מגזרי העשייה: ממערכות ההוראה והרווחה, מן המערכת החברתית ומן המערכת העסקית בישראל. המערכות של שני הפרסים כוללות ועדות היגוי שבראשן עומדים יושבי הראש, מר ליאון רקנאטי ופרופ’ יעקב קופ. מועצות הפרס מלוות את הנהלת הפרס, מייעצות לה בקידום יעדי התוכניות, ומהוות גורם מקשר בין המגזרים השונים. החברים במועצת פרס המורה היזם הינם ראשי מערכת החינוך, משרד החינוך, ארגוני המורים, השלטון המקומי, המגזר העסקי, האקדמיה, ההורים, המורים והארגונים הציבוריים השונים. החברים במועצת פרס העובד הסוציאלי היזם הינם אנשי מקצוע ואישי ציבור ממערכת הרווחה, המערכת החברתית והמערכת העסקית בישראל.

דבר קיומו של הפרס מתפרסם באמצעות אתר האינטרנט של הפרס, מערכות החינוך והרווחה, ארגוני המורים ואיגוד העובדים הסוציאליים, בתי הספר ולשכות העובדים הסוציאליים, וכן ב”קול קורא” בעיתונות ומופנה לציבור הרחב. על תהליך המיון, הבחינה והבחירה של היוזמות הראויות לפרס המורה היזם הופקדו ארבעים ושמונה שופטים ורכזי שיפוט, ועל תהליך הבחירה של היוזמות המועמדות לפרס העובד הסוציאלי היזם, הופקדו חמישה עשר שופטים.

בין השופטים של יוזמות המורים היו ראשי מכללות ומנהלי בתי ספר, מנהלים פדגוגיים ואנשי מינהל בכירים בתחום החינוך, מרצים, מפקחים, חוקרים, מורים וותיקים ואנשי אקדמיה המתמחים בפיתוח תכניות לימוד חדשניות. בצוות השופטים של יוזמות העובדים הסוציאליים משתתפים אנשי מקצוע מובילים בתחומם, עובדים סוציאליים ותיקים ועתירי ניסיון, אנשי ניהול ומומחים בתחום העבודה הסוציאלית. בשלב הבחירה האחרון, מצטרפים למעריכים גם נציגים מוועדת ההיגוי ומן המועצה הציבורית של הפרסים.

בשני הפרסים, נבחנות היוזמות בתהליך ממושך בן שישה שלבים. הקריטריונים להערכת היוזמות ולבחירת הזוכים הושתתו על בחינת הייחוד של התכנים, על מקוריותן של היוזמות המוצעות בהשוואה לתכניות ולפתרונות הקיימים במערכת, ועל חדשנותם. כמו כן נבחנה דרך פעולתו של היזם מן השלב הראשוני שבו נהגה הרעיון, דרך פיתוחו ויישומו, ועד לזיהוי התוצאות המוכחות ולפוטנציאל ההפצה וההטמעה של היוזמה במערכת.

שניים מהפרסים הוקדשו כל שנה לזכר שני מורים דגולים: פרס ע”ש שמואל לטיצ’בסקי ז”ל ופרס ע”ש סימה לטיצ’בסקי ז”ל.

הודעה לציבור - המורים והעו"ס

בשנת 2020- 2019 החל שלב חדש בפרס היזמות והוא יופעל מעתה באמצעות במכללות להכשרת מורים. מחזור ראשון של "פרס המורה היזם בוגר מכללת לוינסקי" הופעל במכללת לוינסקי, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ", בקיץ 2019. בהמשך לכך יוזנק בשנת 2020 "פרס המורה היזם בוגר מכללת סמינר הקיבוצים" שיוענק למורים יזמים בוגרי המכללה לדורותיהם, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ". במהלך השנה יוקם וייפתח לקהל הרחב ארכיון אינטראקטיבי של כל היוזמות שזכו בתחרות הארצית על פני עשור וחצי. הארכיון יוקם במתכונת המאפשרת שליפות של יוזמות לפי חתכים שונים, וזאת לשימושם של מורים ועו"סים וכן של חוקרי חינוך ורווחה.

Click to access the login or register cheese