תמונות מתוך פעילויות שזיכו בפרס רקאנטי

תהליך השיפוט

-->

על מנת לגבש את דרכי הפעולה וליישמן, הוקמו ועדות היגוי ומועצות ציבוריות, שבהן משתתפים חברים, אנשי מקצוע ואישי ציבור, מכל מגזרי העשייה: ממערכות ההוראה והרווחה, מן המערכת החברתית ומן המערכת העסקית בישראל. המערכות של שני הפרסים כוללות ועדות היגוי שבראשן עומדים יושבי הראש, מר ליאון רקנאטי ופרופ’ יעקב קופ. מועצות הפרס מלוות את הנהלת הפרס, מייעצות לה בקידום יעדי התוכניות, ומהוות גורם מקשר בין המגזרים השונים. החברים במועצת פרס המורה היזם הינם ראשי מערכת החינוך, משרד החינוך, ארגוני המורים, השלטון המקומי, המגזר העסקי, האקדמיה, ההורים, המורים והארגונים הציבוריים השונים. החברים במועצת פרס העובד הסוציאלי היזם הינם אנשי מקצוע ואישי ציבור ממערכת הרווחה, המערכת החברתית והמערכת העסקית בישראל.

דבר קיומו של הפרס מתפרסם באמצעות אתר האינטרנט של הפרס, מערכות החינוך והרווחה, ארגוני המורים ואיגוד העובדים הסוציאליים, בתי הספר ולשכות העובדים הסוציאליים, וכן ב”קול קורא” בעיתונות ומופנה לציבור הרחב. על תהליך המיון, הבחינה והבחירה של היוזמות הראויות לפרס המורה היזם הופקדו ארבעים ושמונה שופטים ורכזי שיפוט, ועל תהליך הבחירה של היוזמות המועמדות לפרס העובד הסוציאלי היזם, הופקדו חמישה עשר שופטים.

בין השופטים של יוזמות המורים היו ראשי מכללות ומנהלי בתי ספר, מנהלים פדגוגיים ואנשי מינהל בכירים בתחום החינוך, מרצים, מפקחים, חוקרים, מורים וותיקים ואנשי אקדמיה המתמחים בפיתוח תכניות לימוד חדשניות. בצוות השופטים של יוזמות העובדים הסוציאליים משתתפים אנשי מקצוע מובילים בתחומם, עובדים סוציאליים ותיקים ועתירי ניסיון, אנשי ניהול ומומחים בתחום העבודה הסוציאלית. בשלב הבחירה האחרון, מצטרפים למעריכים גם נציגים מוועדת ההיגוי ומן המועצה הציבורית של הפרסים.

בשני הפרסים, נבחנות היוזמות בתהליך ממושך בן שישה שלבים. הקריטריונים להערכת היוזמות ולבחירת הזוכים הושתתו על בחינת הייחוד של התכנים, על מקוריותן של היוזמות המוצעות בהשוואה לתכניות ולפתרונות הקיימים במערכת, ועל חדשנותם. כמו כן נבחנה דרך פעולתו של היזם מן השלב הראשוני שבו נהגה הרעיון, דרך פיתוחו ויישומו, ועד לזיהוי התוצאות המוכחות ולפוטנציאל ההפצה וההטמעה של היוזמה במערכת.

שניים מהפרסים הוקדשו כל שנה לזכר שני מורים דגולים: פרס ע”ש שמואל לטיצ’בסקי ז”ל ופרס ע”ש סימה לטיצ’בסקי ז”ל.

תמונות מתוך פעילויות שזיכו בפרס רקאנטי

אודות הפרס

-->

רעיון הפרס למורה היזם נהגה בשנת 2004 על ידי איש העסקים ליאון רקנאטי ופרופ’ יעקב קופ, בשעתו ראש מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית. בשלב השני חברו אליהם סטנלי צ’ייס ז”ל, איש עסקים אמריקאי הידוע בפעילותו בתחום החינוך והחברה בישראל, וכן קרן רש”י, אחת הקרנות הפרטיות המובילות בישראל, הפעילה בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות. בשנת 2006 הוחלט להוסיף על “פרס המורה היזם” את “פרס העובד הסוציאלי היזם”. המייסדים רואים בתחומי החינוך והרווחה מפתח לקידום הקהילה והחברה בישראל. הפרס בא לעודד דפוסי עבודה של יזמים במערכות חינוך ורווחה, להבליטם, ולהפנות את תשומת הלב הציבורית ליזמים אלה – הן כיחידים והן כחלק ממערכות השואפות לשפר את איכויותיהן. יוזמי הפרס ושותפיהם רואים במורים ובעובדים הסוציאליים בישראל מפתח לקידום הפרט והקהילה, ומוקירים את היזמות והיצירתיות ככלים שבכוחם להניע מהלכים חדשניים ולהוביל לצמיחה אישית ולפריחה חברתית.

במהלך השנים הגישו קרוב ל 3,000 מורים וכ- 350 עובדים סוציאליים את מועמדותם לפרס, מתוכם נבחרו כ 270 יוזמות של מורים כראויות לפרס  או לתעודות הוקרה או הערכה. במקביל זכו כ- ו-70 יוזמות של עובדים סוציאליים לפרס כספי, או לתעודות הוקרה או הערכה. חלק מהיוזמות ננקטו על ידי צוותים של שניים או שלושה אנשים, וכך מספר הזוכים גדול ממספר היוזמות.  בשנים האחרונות הונהגו גם תעודות ההוקרה ניתנו למועמדים אשר יוזמתם נמצאה ראויה להוקרה מיוחדת גם אם לא זכו בתחרות על הפרס. מועמדים שעברו בהצלחה את מרבית שלבי השיפוט זכו בתעודת הוקרה המציינת את הישגם.

שניים מהפרסים מוקדשים לזכרם של שני מורים דגולים שמואל וסימה לטיצ’בסקי ז”ל אשר בני משפחתם החליטו לציין בדרך זו את תרומתם לחינוך.

הזוכים בפרס הוכיחו כי באמצעות יצירתיות, פתיחות, יוזמה ומעוף ניתן להעניק לכל אדם באשר הוא, ללא כל הבדל, את התקווה ואת ההזדמנות לחיות בכבוד, ללמוד, להתפתח, להתקדם, לצמוח ולהגשים את עצמו.