מורה זוכה – פרס רקנאטי
תמונות מתוך פעילויות שזיכו מורים ומורות בפרס המורה היזם

"ליציע חוקים משלו !" | תעודות הוקרה

הורדת קובץ יוזמה

שלומית טמיר, ביה"ס "ניצני הנגב" קיבוץ בית קמה

היוזמה "ליציע חוקים משלו" הינה תוכנית הערבות למניעת אלימות באירועי ספורט בבית הספר. בתהליך לימודי מובנה, שמטרתו החליף התנהגויות לא רצויה על ידי מתן אלטרנטיבות להתנהגות רצויה אם כצופים ואם כשחקנים. היוזמה החלה לפעול בבית הספר בשנת 2002. התוכניות הקיימות היום במערכת החינוך, לטיפול באלימות הם כלליות ומתייחסות לכלל אוכלוסיית התלמידים ולכלל הסיטואציות השונות בהם היא מתרחשת. הראיה הכוללת והלא ממוקדת אינה מאפשרת לתלמידים למידה והפנמה אמיתית של התנהגות חדשה באירוע ספורטיבי. תוכנית זו, מתמודדת עם אחד המוקדים הקשים של אלימות בבית הספר - המשחק הספורטיבי. אירועים אלימים רבים סובבים את האירוע הספורטיבי אם לפני תחילת האירוע אם במהלכו או אם בסיומו. עיקרה של יוזמה ממוקד בהתייחסות לקהל הצופים מאחר ואירועי האלימות רבים קשורים בתלמידים הצופים במשחק. היוזמה ממוקדת בדרך בא ניתן "לעודד את המעודד" כלומר לארגן את העידוד. ארגון זה חיוני מאחר ובמקום בו אין חוקים ברורים, כמו יציע, נורמות ההתנהגות המקובלות הם שמנחות את הילדים. היוזמה פועלת להכנסת נורמות התנהגות חדשות לעידוד, המעסיקה את הקהל הצופים, ממקדת אותו ומביא להכחדה של הנורמות הפחות רצויות עד שהם נאלמות. עיון בספרות המקצועית בתחום, לא נמצא מודל הבוחן הן את התנהגות הצופים והן את של השחקנים בבית הספר היסודי. מכאן, החדשנות של היוזמה בכך שהיא בונה מודל להתנהגות כללית באירועי ספורט. היוזמה כוללת תהליך לימודי בן שנים עשר מפגשים, כשהמפגש הראשון והאחרון מוקדשים להתנסות מעשית במשחק. המפגשים הלימודיים מוקדשים ללימוד ותרגול של נורמות התנהגות ובניית מודל לבחינת התנהגות הן של קהל הצופים והן של השחקנים באירועי ספורט. המודל שנבנה נקרה "אליפות ה.ג.נ.ה" (הגינות, גבולות, נורמות, הערכה) הוא מאפשר לכמת את התנהגות התלמידים באירוע ספורטיבי ולהציגה בטבלה יחד עם הטבלה של המשחק הספורטיבי. באירועים הספורטיביים בבית הספר אליפות ה.ג.נ.ה היא חלק בלתי נפרד מהמשחק הספורטיבי. הנתונים מראים כי התהליך הביא לשינוי בהתנהגות התלמידים בכל השלבים של האירוע. השינוי ניכר במפגש ספורטיבי שקט, מסודר ומאורגן.

לרשימת היוזמות המלאה

הודעה לציבור - המורים והעו"ס

בשנת 2020- 2019 החל שלב חדש בפרס היזמות והוא יופעל מעתה באמצעות במכללות להכשרת מורים. מחזור ראשון של "פרס המורה היזם בוגר מכללת לוינסקי" הופעל במכללת לוינסקי, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ", בקיץ 2019. בהמשך לכך יוזנק בשנת 2020 "פרס המורה היזם בוגר מכללת סמינר הקיבוצים" שיוענק למורים יזמים בוגרי המכללה לדורותיהם, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ". במהלך השנה יוקם וייפתח לקהל הרחב ארכיון אינטראקטיבי של כל היוזמות שזכו בתחרות הארצית על פני עשור וחצי. הארכיון יוקם במתכונת המאפשרת שליפות של יוזמות לפי חתכים שונים, וזאת לשימושם של מורים ועו"סים וכן של חוקרי חינוך ורווחה.

Click to access the login or register cheese