מורה זוכה – פרס רקנאטי
תמונות מתוך פעילויות שזיכו מורים ומורות בפרס המורה היזם

"אשכולות תרבות" מודל מערכתי להטמעת למידת חקר בבית ספר | תעודות הוקרה

הורדת קובץ יוזמה

ענת רז, איתן ראם, רונית פייר, חטיבת הביניים מקיף מנור, קיבוץ כברי

"אשכולות תרבות"" הוא מודל ארגוני וחינוכי ייחודי אשר מציע שינוי בארגון הלמידה. מודל זה מבוסס על תיאוריות חינוכיות חדשניות ובעיקר הגישה הקונסטרוקטיביסטית בחינוך. חלק גדול ממערכת הלימודים לתלמיד מאורגנת באשכולות למידה המבוססים על למידה קונסטרוקטיביסטית, עבודת צוות משמעותית של מורים, ובין תחומיות. בכל האשכולות נכתבו תוכניות ייחודיות ופותחו תהליכי למידה על ידי צוות המורים. המבנה הארגוני מתייחס לשלוש כיתות, ארבעה מורים ומסגרת קבועה במערכת המאפשרת גמישות במבנה הלמידה. במסגרת האשכולות מושם דגש על מיומנויות למידה ואוריינות. במהלך שלוש שנים כל תלמיד מקיים כ 20 תהליכי חקר מתמשכים. באופן הדרגתי הא מסגל לעצמו מיומנויות של לומד עצמאי.

לרשימת היוזמות המלאה

הודעה לציבור - המורים והעו"ס

בשנת 2020- 2019 החל שלב חדש בפרס היזמות והוא יופעל מעתה באמצעות במכללות להכשרת מורים. מחזור ראשון של "פרס המורה היזם בוגר מכללת לוינסקי" הופעל במכללת לוינסקי, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ", בקיץ 2019. בהמשך לכך יוזנק בשנת 2020 "פרס המורה היזם בוגר מכללת סמינר הקיבוצים" שיוענק למורים יזמים בוגרי המכללה לדורותיהם, בתיאום עם "פרס רקנאטי-קופ". במהלך השנה יוקם וייפתח לקהל הרחב ארכיון אינטראקטיבי של כל היוזמות שזכו בתחרות הארצית על פני עשור וחצי. הארכיון יוקם במתכונת המאפשרת שליפות של יוזמות לפי חתכים שונים, וזאת לשימושם של מורים ועו"סים וכן של חוקרי חינוך ורווחה.

Click to access the login or register cheese